Czego możemy się nauczyć z dobrze napisanego atlasu geograficznego?

13 sierpnia 2021 Edward 0

Dobrze napisany atlas geograficzny, np. taki jak Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum z księgarni internetowej taniaksiazka.pl, pozwala zaplanować ciekawą i bezpieczną podróż zagraniczną. Znając poszczególne kraje, możemy samodzielnie zaplanować wakacyjny wyjazd. Pozwala nam to odwiedzić miejsca, które zainteresują każdego członka rodziny. Ale pomoże nam to też ocenić atrakcyjność ofert każdego biura podróży. A jeśli wyjedziemy za granicę, możemy lepiej ocenić to, co w niektórych krajach jest bardzo ważne. Podobne znaczenie ma w procesie nauki geografii taki atlas.

Czego uczeń może się dowiedzieć z atlasu geograficznego?

Paradoksalnie z atlasu możemy poznać dokładnie inne państwa. Żyjemy w otoczeniu bardzo różnych ludzi. Brak podstawowej wiedzy o pozostałych państwach i ich lokalizacji prowadzić może do strachu przed nimi, różnych uprzedzeń, a nawet ostatecznie do konfliktów. Znając piękno innych państw, uczeń dostrzeże elementy, które je łączą, przyzwyczajenia, które czasem przychodzą do nas z odległych miejsc i wydają się nam oczywiste w codziennym życiu.

Czego jeszcze można dowiedzieć z dobrego atlasu?

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” pozwoli uczniom wyrobić własne zdanie na tematy środowiskowe. Znając geografię i rozmieszczenie poszczególnych państw na mapie, będziemy świadomi działalności człowieka, która jest szkodliwa dla środowiska oraz zmian, które mogą być spowodowane w dużej mierze przez samą przyrodę i jej cykliczne zmiany. Uczeń dzięki atlasowi pozna także podstawy gospodarki kraju. Tematy związane z rynkiem pracy, bezrobociem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami, odnawialnymi źródłami energii i ich lokalizacją. To wszystko, z czym codziennie spotykamy się w mediach. Uczeń dzięki temu będzie wiedział, dlaczego jedne kraje są bogate, a drugie biedne. Atlas pozwoli uczniowi poznać, jak jest złożony cały nasz świat. Dostrzeże on też piękno otaczającego krajobrazu i świata.