Jak posługiwać się atlasem geograficznym podczas nauki geografii w szkole?

Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo atlasów dla szkół, ale na specjalną uwagę zasługuje “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” (https://www.taniaksiazka.pl/atlas-geograficzny-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-p-1542698.html). Jednak korzystanie z atlasu nie jest takie proste i warto nauczyć się tej techniki. Aby odczytać mapę z dowolnego atlasu, północna strona mapy musi być skierowana w górę, a część południowa w stronę czytelnika. W atlasie szkolnym większość map jest zorientowana właśnie w taki sposób. Czasami orientacja mapy może się różnić w zależności od kształtu przedstawionego obszaru.

Co jeszcze trzeba wiedzieć podczas korzystania z atlasu?

Aby móc odczytać dowolną mapę, musimy znać symbole używane do jej oznaczania. Podczas komponowania atlasu na ogół używa się specjalnych znaków. Także “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” posiada tego rodzaju oznaczenia. Na mapach takiego rodzaju atlasu zastosowano różnego rodzaju znaki:

  • punktowe,
  • liniowe,
  • powierzchniowe.

Znak punktowy to figura geometryczna narysowana czarnymi wypukłymi liniami (np. koło to miasto, półkole to jezioro lub wyspa) pomalowana na różne kolory. Symbole liniowe to czarne i wypukłe linie ciągłe (takie jak rzeki), linie przerywane i linie kropkowane. Linie kropkowe składają się z kropek o odpowiednich rozmiarach. Umożliwia to wyświetlanie różnych obiektów geograficznych na różnych liniach, takich jak linie brzegowe oceanów i dużych jezior, granice i pasma górskie. Znaki powierzchniowe rozróżniają obszary według koloru.

Inne elementy atlasu


Każdy atlas ma tak zwaną legendę. Legenda to lista symboli używanych na mapie oraz ich dokładne opisy. W prawie każdym atlasie zastosowano kolorowe napisy. Takie napisy drukowane są dużą czcionką w kolorze kontrastującym z tłem. Każdy atlas musi zawierać również odpowiednie skróty. Skrót taki to przeważnie dwie litery. Dwuliterowy skrót oznacza kraj lub miasto. Ten zapis w atlasie ułatwia wszystkim korzystanie z atlasu w szkole.