Dlaczego warto uczyć się geografii w szkole i z jakich książek warto korzystać?

16 sierpnia 2021 Edward 0

Po co uczyć się geografii w szkole lub zdawać ją na maturze? Takie pytanie zadaje bardzo wielu uczniów, kiedy zaczyna się uczyć tego przedmiotu. Na zajęciach przyrodniczych w początkowych klasach szkoły podstawowej poznawaliśmy elementy środowiska geograficznego i uczyliśmy się posługiwać mapami. Obecnie możemy uczyć się geografii także w starszych klasach. Do nauki geografii warto wykorzystywać różne książki, w tym “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum“.

Korzyści z nauki geografii w szkole i zdawania jej na maturze

Warto mieć świadomość, dlaczego geografia jest przydatna w naszym życiu, niezależnie od zawodu. Geografia może pomóc w pracy zawodowej. Dobrze zdana matura z geografii pozwala nam także dostać się na nasze wymarzone studia. Jeżeli ubiegamy się o przyjęcie na studia, często wymagane jest zdanie jakiegoś przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Możemy tutaj właśnie zdecydować się na zdawanie geografii, ponieważ pozwoli nam to nie tylko zdobyć ogromną wiedzę, ale także zdobyć dosyć dużą liczbę punktów podczas aplikowania na dane kierunki studiów. Geografia wydaje się być także dosyć łatwym przedmiotem maturalnym.

Dlaczego warto korzystać z map i atlasów?

Warto nauczyć się, jak korzystać z mapy i atlasu. Często korzystamy z map w naszym życiu. Kiedy jedziemy w podróż, korzystamy z map drogowych i GPS, a w miastach i miejscowościach turystycznych są mapy miast, które pokazują, gdzie jesteśmy i jak się tam dostać. Podobną rolę odgrywa w naszym rozumieniu świata np. “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Dzięki takiej książce uczeń w szkole może się dowiedzieć wiele o naszym państwie i okolicznych sąsiadach. Poznać ich środowisko naturalne, a także rozmieszczenie różnych miast i powierzchni w przestrzeni. W takim atlasie znajdują się różnego rodzaju mapy danego terenu, co daje nam wyobrażenie o otaczającym nas świecie.

 

Czego możemy się nauczyć z dobrze napisanego atlasu geograficznego?

13 sierpnia 2021 Edward 0

Dobrze napisany atlas geograficzny, np. taki jak Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum z księgarni internetowej taniaksiazka.pl, pozwala zaplanować ciekawą i bezpieczną podróż zagraniczną. Znając poszczególne kraje, możemy samodzielnie zaplanować wakacyjny wyjazd. Pozwala nam to odwiedzić miejsca, które zainteresują każdego członka rodziny. Ale pomoże nam to też ocenić atrakcyjność ofert każdego biura podróży. A jeśli wyjedziemy za granicę, możemy lepiej ocenić to, co w niektórych krajach jest bardzo ważne. Podobne znaczenie ma w procesie nauki geografii taki atlas.

Czego uczeń może się dowiedzieć z atlasu geograficznego?

Paradoksalnie z atlasu możemy poznać dokładnie inne państwa. Żyjemy w otoczeniu bardzo różnych ludzi. Brak podstawowej wiedzy o pozostałych państwach i ich lokalizacji prowadzić może do strachu przed nimi, różnych uprzedzeń, a nawet ostatecznie do konfliktów. Znając piękno innych państw, uczeń dostrzeże elementy, które je łączą, przyzwyczajenia, które czasem przychodzą do nas z odległych miejsc i wydają się nam oczywiste w codziennym życiu.

Czego jeszcze można dowiedzieć z dobrego atlasu?

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” pozwoli uczniom wyrobić własne zdanie na tematy środowiskowe. Znając geografię i rozmieszczenie poszczególnych państw na mapie, będziemy świadomi działalności człowieka, która jest szkodliwa dla środowiska oraz zmian, które mogą być spowodowane w dużej mierze przez samą przyrodę i jej cykliczne zmiany. Uczeń dzięki atlasowi pozna także podstawy gospodarki kraju. Tematy związane z rynkiem pracy, bezrobociem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami, odnawialnymi źródłami energii i ich lokalizacją. To wszystko, z czym codziennie spotykamy się w mediach. Uczeń dzięki temu będzie wiedział, dlaczego jedne kraje są bogate, a drugie biedne. Atlas pozwoli uczniowi poznać, jak jest złożony cały nasz świat. Dostrzeże on też piękno otaczającego krajobrazu i świata.